Dr Ludmiła Bartoszewicz

Dr n. med. Krystyna Bober-Olesińska
Kieruje Oddziałem Neonatologicznym Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Jest pediatrą, specjalistą neonatologii oraz anestezjologii i intensywnej terapii z ponad dwudziestoletnim stażem pracy w neonatologii. Przez 10 lat pełniła również funkcję przewodniczącej Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Zainteresowania naukowe dotyczą głównie problemów zakażeń oraz żywienia noworodków
Dr n. med. Dorota Bulsiewicz
Pracuje w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”Specjalista neonatologii z 15 letnim doświadczeniem zawodowym. Dydaktyk, opiekun Studenckiego Koła Naukowego. Członek Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Główny obszar zainteresowań zawodowych to intensywna terapia noworodka, w tym cewnikowanie naczyń centralnych i diagnostyka ultrasonograficzna. Jej wiedza i doświadczenie w tym zakresie zaowocowały zaproszeniem do współtworzenia 2 rozdziałów w wydanym w 2019 roku podręczniku „Ultrasonografia w Diagnostyce Chorób u Noworodka”. Zaangażowana jest także w pracę naukową Kliniki. Jej dorobek naukowy obejmuje zarówno publikacje krajowe, jak i zagraniczne oraz doniesienia zjazdowe
 
Mgr Marta Cheda.
Od 6 lat jestem położna. Obecnie pracuje w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym na Oddziale Neonatologicznym. Posiada tytuł magistra, który uzyskała w 2017 roku na WUM. W tym roku planuje ukończyć specjalizację i uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie neonatologii. Na co dzień jestem żona i mama 4 letniej Marysi oraz 2 letniego Adasia


Dr hab. n. med. Justyna Czech-Kowalska, prof. IPCZD

Absolwentka  Akademii Medycznej w Warszawie, pediatra, specjalista neonatolog. Zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie  „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” .  W kręgu jej zainteresowań badawczych i klinicznych znajdują się zaburzenia gospodarki Ca-P,  diagnostyka i leczenie wrodzonej oraz nabytej cytomegalii, a także patologii ośrodkowego układu nerwowego. Badania ultrasonograficzne wykorzystuje w codziennej praktyce wykonując je u diagnozowanych w Klinice noworodków, chętnie dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Zaangażowana jest również w działalność dydaktyczną zarówno podyplomową, jak i szkolenie studentów medycyny Uczelni Łazarskiego.Jest autorem lub współautorem ponad 150 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych, w tym rozdziałów w podręcznikach.

Dr hab. n. med. Dariusz Gruszfeld, profesor IPCZD

Kierownik Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Pediatra i specjalista w dziedzinie neonatologii. Uczestnik projektów UE dotyczących „programowania żywieniowego”: CHOP, EARNEST, NUTRIMENTHE, EarlyNutrition. Autor i współautor licznych publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, zwłaszcza poświęconych żywieniu niemowląt oraz wpływowi wczesnego żywienia na dalszy rozwój.


Mgr Elżbieta Iłendo
Pielęgniarka z 34 letnim doświadczeniem zawodowym, specjalistka w dziedzinie  Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Pielęgniarstwa Neonatologicznego. Pracuje w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Instytutu Pomnika „Centrum Zdrowia Dziecka”.Zaangażowana w działalność edukacyjną na rzecz pielęgniarek i położnych w ramach specjalizacji neonatologicznej. Szczególne obszary zainteresowań to psychologia i etyka.

Patrycja Jędruchniewicz
Ukończyła studia licencjackie z pielęgniarstwa na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w 2020 roku. Aktualnie jestem w trakcie studiów magisterskich.
Pracuje na oddziale Neonatologii, Patologii oraz Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie „Pomnik” Centrum Zdrowia Dziecka. Jej
zainteresowania medyczne to szczególnie neonatologia oraz anestezjologia i intensywna terapia. Poza medycyną interesuje się  fotografią oraz historią II Wojny Światowej.
 
Mgr Adriana Kochańska

Ukończyła studia na kierunku Położnictwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Położna zatrudniona na Oddziale Neonatologicznym Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie od 2017 roku. W trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego.Mgr Elżbieta Kozioł
Pielęgniarka z 37 letnim stażem w zawodzie, specjalistka w dziedzinie Pielęgniarstwa Neonatologicznego.  Pracuje w Klinice Neonatologii, Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w ICZMP w Łodzi. Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych. Zaangażowana w działalność dydaktyczną na rzecz pielęgniarek i położnych. Obszary zainteresowań to opieka neurorozwojowa nad noworodkiem, podróże i nowe technologie.

 

Dr Monika Makaruk-Mańka

 

Mgr Aleksandra Nowak
Położna, absolwentka studiów na kierunkach Położnictwo oraz Zdrowie Publiczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalistka pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych.  Jej istotnym obszarem zainteresowań jest wsparcie kobiet w ciąży i po porodzie. Zajmuje się profilaktyką zdrowia kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem promocji karmienia piersią. Jako Certyfikowany Doradca Laktacyjny wspiera kobiety w  okresie laktacji, a  szczególnie na początkach macierzyństwa. Dostrzega problemy laktacyjne matek i  próbuje zawsze znaleźć indywidualne rozwiązanie. Od 2015 roku zawodowo związana z  Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym


Mgr Agnieszka Pietrzyk

Specjalistka w dziedzinie Pielęgniarstwa Neonatologicznego, z 18 letnim doświadczeniem zawodowym z pacjentem na OJOMIE noworodkowym. Od 2019 roku pełniąca funkcję położnej oddziałowej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie na Oddziale Neonatologii.
Pasjonatka swojego zawodu prowadząca na co dzień edukację, promocję i profilaktykę związaną z opieką i pielęgnacją noworodka.Mgr Elżbieta Piskrzyńska
Pielęgniarka z 20 letnim doświadczeniem zawodowym, specjalistka w Pielęgniarstwa Neonatologicznego. Pracuje w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Instytutu Pomnika „Centrum Zdrowia Dziecka”. Zaangażowana w działalność edukacyjną na rzecz pielęgniarek i położnych w ramach specjalizacji neonatologicznej.
Szczególne obszary zainteresowań to choroby rzadkie, podróże, wspinaczka.Mgr Małgorzata Romanienko

Magister pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego. Od 15 lat zdobywa doświadczenie zawodowe w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu ,,Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

 

Mgr Agnieszka Szadkowska

 
Dr n. med. Małgorzata Warakomska