Mgr Marta Cheda

Od 8 lat pracuje w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym na Oddziale Neonatologicznym. Posiadam tytuł specjalisty w dziedzinie Pielęgniarstwa Neonatologicznego. Spełniam się jako położna współpracując z matką i dzieckiem. W życiu prywatnym mama Adasia i Marysi.

Mgr Elżbieta Iłendo

Pielęgniarka z 34 letnim doświadczeniem zawodowym, specjalistka w dziedzinie  Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Pielęgniarstwa Neonatologicznego. Pracuje w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Instytutu Pomnika „Centrum Zdrowia Dziecka”. Zaangażowana w działalność edukacyjną na rzecz pielęgniarek i położnych w ramach specjalizacji neonatologicznej.
Szczególne obszary zainteresowań to psychologia i etyka.

Mgr Aleksandra Janas-Owczarek

Położna z 10 letnim doświadczeniem zawodowym, specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Neonatologicznego. Pracuje w Klinice Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.

 

Mgr Katarzyna Kołodziejek

Licencjat położnictwa, pracuje w Klinice Neonatologii Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka i Niemowlęcia IPCZD.Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego z 22 letnim stażem pracy w zawodzie.Absolwent  WUM na wydziale położnictwa I stopnia aktualnie w trakcie studiów pielęgniarskich I stopnia w Collegium Mazovia w Siedlcach oraz II stopnia wydziału położnictwa w Collegium Masovienese w Żyrardowie. Główny obszar zainteresowań to intensywna terapia noworodka, w tym dializa otrzewnowa prowadzona u noworodka .

lic. Kinga Koziej

Jestem położną w trakcie studiów magisterskich. Na codzień pracuję w Zakładzie Neonatologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Jestem wielbicielką holistycznego podejścia do Pacjenta, a w przypadku mojej pracy – dwóch Pacjentów: Mamy i Dziecka :).

Mgr Elżbieta Kozioł

Pielęgniarka z 37 letnim stażem w zawodzie, specjalistka w dziedzinie Pielęgniarstwa Neonatologicznego.  Pracuje w Klinice Neonatologii, Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w ICZMP w Łodzi. Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych. Zaangażowana w działalność dydaktyczną na rzecz pielęgniarek i położnych. Obszary zainteresowań to opieka neurorozwojowa nad noworodkiem, podróże i nowe technologie

 

Mgr Katarzyna Leńska

Magister położnictwa ze specjalizacją z pielęgniarstwa neonatologicznego, Ratownik Medyczny. Na co dzień pracuje w Klinice Neonatologii na Intensywnej Terapii Noworodka i w Zespole Wyjazdowym N w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im dr J. Biziela w Bydgoszczy. Instruktor NLS Polskiej Rady Resuscytacji. Zaangażowana w szkolenia ZRM i LPR w zakresie porodów przedszpitalnych i opieki nad noworodkiem. Zainteresowania zawodowe Resuscytacja noworodka i dostępu naczyniowe.

 

Mgr Aleksandra Matczak

Mgr Pielęgniarstwa  specjalista Pielęgniarstwa Neonatologicznego. Pielęgniarka oddziałowa w Klinice Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt ICZMP. 

 


Mgr Agnieszka Pietrzyk

Specjalistka w dziedzinie Pielęgniarstwa Neonatologicznego, z 18 letnim doświadczeniem zawodowym z pacjentem na OJOMIE noworodkowym. Od 2019 roku pełniąca funkcję położnej oddziałowej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie na Oddziale Neonatologii. Pasjonatka swojego zawodu prowadząca na co dzień edukację, promocję i profilaktykę związaną z opieką i pielęgnacją noworodka.

Mgr Elżbieta Piskrzyńska

Pielęgniarka z 20 letnim doświadczeniem zawodowym, specjalistka w Pielęgniarstwa Neonatologicznego. Pracuje w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Instytutu Pomnika „Centrum Zdrowia Dziecka”. Zaangażowana w działalność edukacyjną na rzecz pielęgniarek i położnych w ramach specjalizacji neonatologicznej. Szczególne obszary zainteresowań to choroby rzadkie, podróże, wspinaczka.

Mgr Małgorzata Romanienko

Magister pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego. Od 15 lat zdobywa doświadczenie zawodowe w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu ,,Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Mgr Agnieszka Szadkowska

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego studiów II stopnia na kierunku Położnictwo.Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego. Od 2008 roku pracuje w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka i Niemowlęcia w Instytucie „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.Od 2021r pełni funkcję Położnej Oddziałowej.Oprócz pracy jej pasją są podróże oraz tenis ziemny.

Mgr Alicja Szewczyk
pracuje w Poradni Diabetologicznej Kliniki Endokrynologii i Diabetologii w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Jest specjalistą w dziedzinie Pielęgniarstwa Diabetologicznego i Pielęgniarstwa Pediatrycznego. Redaktor i współredaktor podręczników dla pielęgniarek i położnych: „Pielęgniarstwo diabetologiczne” i „Leczenie osobistą pompą insulinową”. Autorka i współautorka  wielu publikacji m.in. z zakresu pielęgniarstwa diabetologicznego, kształcenia podyplomowego oraz programów edukacyjnych dla zespołów terapeutycznych.  Uczestniczy w pracach Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych nad tworzeniem nowych programów kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i dokształcających dla pielęgniarek i położnych.  Od grudnia 2014r. pełni funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi pacjentów. Bierze udział w ogólnopolskich  programach edukacyjnych, współpracuje z czasopismami zawodowymi,  z Fundacją Europejskich Pielęgniarek Diabetologicznych (FEND). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych oraz Prezesem Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii.

Mgr Julia Świerżewska
Mgr pielęgniarstwa,absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista w dziedzinie opieki paliatywnej. Praktykę zawodową rozpoczęła w szpitalnym oddziale patologii noworodka i niemowlęcia w Warszawie przy ul. Niekłańskiej.  Od 2016 roku zaangażowana w pracę domowego hospicjum dla dzieci. Aktualnie pełni funkcję Kierownika Katedry Pielęgniarstwa w Akademii Nauk Stosowanych Mazovia Filii w Otwocku. Prowadzi zajęcia dydaktyczne obejmujące pediatryczną opiekę paliatywną w ramach studiów I stopnia, specjalizacji pediatrycznej i opieki paliatywnej dla pielęgniarek.