W związku z wypełnieniem się wszystkich miejsc rejestracja na Konferencję została zamknięta.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z organizatorem Centrum Doradczo-Szkoleniowe PROVENA poprzez wysłanie na adres mailowy biuro@provena.com.pl informacji o chęci udziału w Konferencji z podaniem swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego oraz miejsca pracy.

Organizator będzie się indywidualnie kontaktował z zainteresowanymi osobami i informował o możliwości udziału w Konferencji, jeśli tylko zwolni się jakieś miejsce.