Zapraszamy na warsztaty odbywające się w przeddzień Konferencji 15 marca 2024 na terenie IP CZD
od 16.00 – 17.45.

1. Warsztat – Bezpieczny dostęp naczyniowy w neonatologii

Formułą warsztatów – dyskusja moderowana.
Osoby prowadzące:
    – mgr Elżbieta Iłendo – IPCZD, Warszawa
    – mgr Katarzyna Leńska – Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy
    – mgr Elżbieta Kozioł – IPCZMP, Łódź

Terapia dożylna jest ważnym elementem opieki nad pacjentem w współczesnej medycynie. W ostatnim okresie dostrzeżono konieczność usystematyzowania zasad dotyczących kaniulacji obwodowej i postępowania w czasie prowadzenia  infuzji leków i płynów. Grupa ekspertów opracowała rekomendacje „Bezpieczny Dostęp Naczyniowy”. W czasie spotkania warsztatowego, na które zapraszamy przedstawicieli z różnych ośrodków neonatologicznych, postaramy się omówić różne kwestie z obszaru kaniulacji obwodowej i prowadzenia bezpiecznej infuzji w aspekcie tak specyficznego pacjenta jakim jest noworodek i wcześniak. Miedzy innymi podejmiemy dyskusję na temat:

1  Możliwości zastosowania metod wspomagających nakłucie (USG).
2  Dostosowania zalecanych elementów linii naczyniowej do realiów neonatologicznych.
3  Sposobów przygotowania noworodka do procedury kaniulacji zwiększających jej powodzenie.

2. Warsztat „Kontrolowana ” resuscytacja noworodka z użyciem worka ambu.

Podczas warsztatu korzystać będziemy z manekina podłączonego do urządzenia monitorującego parametry wentylacji  co pozwoli uczestnikom na poprawę umiejętności manualnych związanych z wentylacją.
Warsztat prowadzić będzie mgr Agnieszka Szadkowska z IPCZD

Zapewnienie odpowiedniej wentylacji to jeden z najważniejszych czynników w opiece nad noworodkiem, który wymaga wspomagania oddechowego po urodzeniu. Dlatego tak ważne jest monitorowanie i dostarczanie wskazówek podczas ręcznej wentylacji noworodków. 

Zastosowane w czasie warsztatów urządzenie w sposób nieprzerwany , w czasie rzeczywistym wyświetla informacje dotyczące wybranych parametrów wentylacji, w tym objętości oddechowej i szczelności, umożliwiając opiekunowi optymalne dostosowanie manualnego wsparcia oddechowego do pacjenta

Na warsztacie będą mieli Państwo możliwość zapoznania się z urządzeniem oraz sprawdzenia swoich manualnych zdolności w zakresie resuscytacji na manekinie.

Osoby zainteresowane udziałem w wybranym warsztacie proszone są o wysłanie swojego zgłoszenia -imienia i nazwiska na adres:  biuro@provena.com.pl
Szczegóły odnośnie dokładnej lokalizacji warsztatów zostaną wysłane do osób zakwalifikowanych na dany warsztat.